11 Ocak 2010 Pazartesi

Sanat üzerine varsayımlar 2
Sanırım insanoğlunun ortak bir payda da birleşeceği tek konu sanatın doğanın bir parçasını içerdiği şeklindeki görüş olabilir.Çünkü her sanat eserinin var olan bir şeyle bir nesneyle iç içe olduğuna inananlardanım.Soyut olarak nitelediğimiz eserlerde dahi insanoğluna ait bir hayal gücü ve yaratıcı bir zekanın kırıntıları vardır.

Pekii herşey sanat eserimidir, bir şeye sanat eseri derken neler göz önünde bulundurulur, yada bulundurulmalımıdır?

Gelinen nokta da hemen hemen her şey ne yazık ki sanat eseri olarak yorumlanmakta, ve doğal olarak etrafımızı onca sanatçı kişilerin sarmış olması şaşırtıcı gelmemektedir artık bizlere.

Bu aşamada sanatın sürekli değişen ve genişleyen bir yapısı olduğu ortadadır. İşte bu genişleme esnasında kişilerde öğrenme yerine sezdirme, çağrıştırma, hissettirme özellikleri taşıyabiliyorsa sanatsal özellik var demektir.

Sanatın amacında öğretme gibi bir olgu yoktur.Çünkü sanat bireysel bir iletişim aracı olup sanatçının kendi duygu ve düşüncelerinin ifade edilme biçimidir. Onu gerçekten sanat eseri yapacak olan ise bir bütün halinde var olanın ötesinde kişiyi, yada toplumu var olanın dışına götürebilmesidir.

Kişisel tercihlerimizle hoşumuza giden bir çok şeyi bir an için bizde uyandırdıklarıyla sanat eseri diye yorumlama huyundan vaz geçebilirsek gerçekten sanatı çok daha iyi anlayabilecek ve sanatın gelişiminde katkıda bulunabileceğiz.

Çok iyi bilmeliyiz ki bu anlamda sanatçıyla birbirimize muhtaç durumdayız. Birimiz olmadan diğerinin var olabilmesi söz konusu olamaz. Bu sebeple sanatçının her yaptığını alkışlamak,onaylamak gibi saçmalıklardan vazgeçmek zorundayız.

Bunu yapabilmek için de gerçekten sanat seversek kendimizi geliştirmekle işe başlamalıyız.

Hangi sanat dalı olursa olsun ortaya çıkan üründe bir kompozisyon,görsel, işitsel mesaj,biçim, tasarım olgusu,eserde odak noktası,ölçü, doku, ritim vs. gibi özellikleri bilmeden gördüğümüz yada duyduğumuz herşeye sanat eseri gözüyle bakabilmek etrafımızı çöplüğe dönüştürmekten öte başka işe yaramayacaktır.

Nicel birikimler bir süre sonra nitel bozulmaya sebep olacağından insanın nefes alma biçimi olan sanat ı da oksijensiz bırakacağız anlamına gelir bu.


sanem uçar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

yorumunuz incelendikten sonra yayınlanacaktır